tidewaterco
 
برگزاری مجمع عمومی سالیانه تایدواتر در روز 28 تیرماه (جدید)          بیست و پنجمین همایش ارگانهای دریایی با سخنرانی وزیرا راه و به میزبانی تایدواتر برگزار شد؛ ضرورت اجرای اصل رقابت و بازرگانی در خصوصی سازی دریایی          بيست و پنجمین هماش ارگانهای دریایی به میزباتی تایدواتر و با حضور وزير راه فردا برگزار مي گردد          چه نوایی برتر از بشارت «جاء الحق» و «زهق الباطل»          كشتي شكستگانيم، اي باد شرطه برخيز          تولد دوباره بخش خصوصی در بیست و پنجمین همایش ارگانهای دریایی /تایدواتر بر اساس اطلاعات غلط تحریم شد          آغاز خارج‌سازی شناورهای مغروق خور موسی با همکاری چین و کره          مدیرعامل تایدواتر با رد وابستگی این شرکت به سپاه: به تحریم‎های جدید اعتراض می‎کنیم         
: جستجو
     


  مقدمه: با توجه به ضرورت اجرايى كردن اهداف ترسيم شده در منشور اخلاقى به منظور توجه جدى به تدين، اخلاقيات، تعهدات و ارج نهادن به ارزشهاى دينى و شكوفايى آن در بستر كارى و علمى و نيز حصول اطمينان جهت صحيح و صريح و دقيق به انجام رسانيدن اهداف و وظايف محوله، بدينوسيله منشور اخلاقى حاكم بر اقدامات و فعاليتهاى مديران و كاركنان در راستاى اهداف راهبردى شركت تايدواتر خاورميانه به منظور رعايت و عمل به آن در فرايندهاى عملياتى به شرح زير اعلام مى داريم:

مسئوليت مديران و كاركنان شركت تايدواتر خاورميانه در قبال جامعه:

ما مديران و كاركنان شركت تايدواتر خاورميانه به عنوان پيشرو ترين بخش خصوصي در راستاي تحقق سياستهاي اصل 44، خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات جارى كشور دانسته و اعتقاد و التزام عملى خود را به قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى ايران اعلام مى نمائيم.
ما مديران و كاركنان ، در برنامه ريزى ها و عملكردهاى خود منافع ملى و حقوق مدنى را مدنظر قرار داده و خود را ملزم به رعايت آن مى دانيم.
ما مديران و كاركنان ، با دين باورى، خود را ملزم به رعايت ارزشها و هنجارهاى دينى اجتماعى مى دانيم.
ما مديران و كاركنان ، خود را ملزم به رعايت استانداردهاى جهانى حفاظت از محيط زيست و پيشگيرى از آلودگى ها مى دانيم.
ما مديران و كاركنان ، در گسترش علوم و فنون، رشد وبالندگى جامعه خود را پيشرو و مسئول مى دانيم.

مسئوليت مديران و كاركنان شركت تايدواتر خاورميانه در قبال مشتريان:

ما مديران و كاركنان ، خود را مكلف به ايجاد محيطى مطلوب و روابط اطمينان بخش به منظور جلب رضايتمندى و وفادارى مشتريان ، مى‌دانيم.
ما مديران و كاركنان ، با اعتماد به مشتريان براي جلب مشاركت فكري آنان براي ارتقا سطح كيفيت خدمات تلاش خواهيم كرد.
ما مديران و كاركنان ، نسبت به عملكرد شركت در نزد مشتريان حساس بوده و در جهت بهبود، ارتقاء و اصلاح روشهاى موجود اقدام و پيشنهادهاى مشتريان را بعنوان يك فرصت كليدى براى سرآمدى شركت مغتنم مى‌شماريم.
ما مديران و كاركنان ، با مشاركت جمعى و كار گروهى منسجم، در ارتقاى سطح كيفيت و افزايش دقت، صحت و سرعت عمليات در ارائه خدمات برتر به مشتريان تلاش مى‌نمائيم.
ما مديران و كاركنان ، با احترام كامل به مشتريان، خود را ملزم به حفظ كرامت و حرمت ايشان مى‌دانيم.
ما مديران و كاركنان ، خود را موظف به راهنمايى و ارايه خدمات مشاوره به مشتريان دانسته و حفظ منافع و مصالح متقابل را با جديت پيگيرى مى‌كنيم.

مسئوليت كاركنان در قبال مديران شركت تايدواتر خاورميانه:

ما كاركنان ، با جديت و درايت، و با ارزش گذاري به وقت خود و انجام به موقع، صحيح، اصولى وظايف و ماموريت‌هاى محوله را وظيفه خود مى دانيم.
ما كاركنان، تلاش خواهيم كرد تا با برنامه ريزي مناسب، بين زندگي شخصي و وظايف سازماني تعادل ايجاد كنيم.
ما كاركنان ، مديران خود را افرادى شايسته، ذيصلاح و با كفايت دانسته و براى دستيابى به اهداف شركت كمال همكارى را بر مبناى احترام و اعتماد متقابل وظيفه خود مى‌دانيم.
ما كاركنان ، تلاش خواهيم كرد تا ضمن افزايش تعلقات سازماني، به همكاران خود احترام گذاشته و با يكديگر روابطي دوستانه و محبت آميز داشته باشيم.
ما كاركنان ، همكارى و مشاركت بايسته و توام با دانايى در فرآيند تصميم گيرى‌هاى شركت را وظيفه خود مى‌دانيم.
ما كاركنان براي پيشرفت و بهسازي فعاليت خود در راستاي عمل به وظيفه قانوني همواره در حال يادگيري و آموختن باشيم.

مسئوليت مديران در قبال كاركنان شركت تايدواتر خاورميانه:

ما مديران ، كاركنان را افراد دانا، درستكار، امانتدار و رازدار دانسته و بر رعايت عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض با هدف حفظ كرامت انسانى كاركنان تاكيد مى‌نمائيم.
ما مديران ، خود را به صبر، حوصله، متانت، بردبارى و خوش برخوردى، براى حفظ آسايش و آرامش كاركنان ملزم مى‌دانيم.
ما مديران ، نظرات و پيشنهادهاى سازنده كاركنان را يك فرصت كليدى براى شركت دانسته و در جهت ارتقاء رضايت‌مندى آنان تلاش مى‌نمائيم.
ما مديران ، نسبت به تشريح برنامه هاى كلان شركت براى كاركنان اقدام نموده و توسعه، بهسازى و ارتقاى دانش و توانمنديهاى تخصصى كاركنان را وظيفه خود مى‌دانيم.

مسئوليت مديران و كاركنان در قبال سهامداران شركت تايدواتر خاورميانه:

ما مديران و كاركنان ، سرمايه، دارائيها و منابع شركت را امانتى نزد خود دانسته و در حفظ و صيانت از آن تمام تلاش و كوشش خود را بكار مى‌گيريم.
ما مديران و كاركنان ، با خلاقيت و نوآورى و تلاش مستمر، خود را متعهد به تحقق اهداف و راهبردهاى مقرر از سوى سهامداران مى‌دانيم.
ما مديران و كاركنان ، متعهد به صرفه‌جويى خردمندانه، ايجاد تعادل بين منابع و مصارف و تلاش براى كسب سود بيشتر مى‌باشيم.
ما مديران و كاركنان ، خود را ملزم به رعايت انضباط ادارى و حضور منظم و سازنده در محل كار مى‌دانيم.
ما مديران و كاركنان ، خود را نسبت به حفظ اسرار و اطلاعات شركت متعهد مى‌دانيم.

 
 


  Powerd  by Rahyab Rayaneh Gostar تمام حقوق مادی و معنوی اين سایت متعلق به شرکت تايد واترخاورميانه می باشد 1390