:شرکت بیکران قشم

شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم فعالیت خود را در حوزه حمل و نقل بین المللی، ترانزیت، حمل دریایی، هوایی، ریلی ، ترانشیپ، بنادر خشک، و خدمات کانتینرهای پر و خالی با در اختیار داشتن پرسنلی مجرب و متخصص در سال 1388 آغاز کرد. زمینه های فعالیت این شرکت به شرح زیر است

حمل ریلی

حمل ریلی کالا و کانتینر از مبادی ورودی به کلیه گمرکات و مناطق داخلی و همچنین کشورهای حوزه آسیای میانه با در اختیار داشتن واگنهای ملکی و استیجاری صورت می پذیرد.

ترمینال کانتینر

این شرکت با در اختیار داشتن اماکنی به مساحت حدود 20 هکتار در بندر شهید رجایی و تجهیزات استاندارد، پرسنل مجرب و نیز کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به ارائه خدمات انبارش، تخلیه ، بارگیری، استریپ و استافینک فعالیت دارد.

حمل دریایی

این شرکت هم اکنون حمل دریایی کالاها را در حوزه خلیج فارس توسط کشتی های فیدری انجام می دهد.

بنادر خشک

شرکت بیکران قشم با استقرار در پایانه هایی نظیر گمرک اصفهان، سیرجان، گروه خودروسازی سایپا و با امکانات حمل ریلی و تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک فعالیت دارد.

حمل ترانزیت

ترانزیت داخلی کالا از کلیه مبادی ورودی به گمرکات داخلی و ترانزیت خارجی کالا از کلیه مبادی کشور به کشورهای آسیای میانه و عراق توسط بیکران قشم انجام می پذیرد.

ترمینال ریلی

ترمینال ریلی شرکت بیکران قشم واقع در بندر شهید رجایی با مساحتی حدود 8 هکتار و سه خط ریلی به طول جمعا 3300 متر و با در اختیار داشتن امکاناتی نظیر ریچ استاکر، سایدلیفت، ترانس تینر، لیفتراک، باسکول و پرسنل مجرب به ارائه خدمات ذیل می پردازد:

تخلیه و بارگیری کانتینرهای پر وارداتی و صادراتی

خدمات استریپ کالا از واگن به کانتینر و بالعکس

و بالعکس CY استافینگ ، حمل کانتینر از محوطه اختصاصی به

خدمات انبارداری

اطلاعات تماس
خیابان خالد اسلامبولی، خیابان 33، شماره 25، طبقه چهارم آدرس
+9821 88871997، 88850542 تلفن
+9821 88850870 فکس
info@ucls.ir پست الکترونیک