:مرکز آموزش فناوری ساحل و فراساحل

مرکز آموزش فناوری ساحل و فراساحل با برخورداری از یک نظام جامع آموزش منسجم و پویا، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای سازمانها و شرکتهای مختلف نموده است. مهم ترین اهداف این موسسه به شرح ذیل می باشد

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در مقاطع کاردانی و کارشناسی (تحت نظام جامع علمی- کاربردی)

توسعه فعالیت آموزش های فنی- حرفه ای به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر

توسعه فعالیت های آموزشی کوتاه مدت در سطوح مدیران- کارشناسان و بکارگیری شبیه ساز تجهیزات بندری

تولید بسته های آموزشی جدید متناسب با نیاز بخش های اجرایی صنعت

ارائه و توسعه کنفرانس های تخصصی مورد نیاز در صنایع و رشته های تخصصی مختلف ارائه خدمات مشاوره ای نوین

حوزه های عمده فعالیت

اجرای دوره های دانشگاهی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دو مرکز بندرعباس و بندر انزلی

اجرای دوره های آموزش فنی- حرفه ای با اعطای مدرک رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت آزاد و حین خدمت تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بنادر و دریانوردی در سه مرکز تهران، بندرعباس و بندر انزلی و بندر امام خمینی

دوره های دانشگاهی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی

مرکز آموزش فناوری ساحل و فراساحل با توجه به مأموریت خود به عنوان تنها موسسه آموزش خدمات ساحلی تاکنون نسبت به پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش اقدام نموده و در حال حاضر دانشکده ای با چهار رشته و حدوداً دو هزار دانشجو را اداره می نماید. این مرکز با هدف توسعه کیفی فعالیتهای آموزشی خود ضمن تماس با موسسات آموزشی مشابه در سایر کشورها و تبادل اطلاعات آموزشی و همچنین در آینده برای تبادل استاد و دانشجو اقداماتی را آغاز نموده است، این تماس ها به عنوان جزئی از فعالیت دائمی این مرکز آموزشی بطور مستمر ادامه خواهد داشت و با استفاده از روشهای نیازسنجی و ارزشیابی بصورت فراگیر که شامل ارزشیابی از خدمات ارائه شده آموزشی- عملکرد اساتید- عملکرد کارکنان خواهد بود، جایگاه مناسبی را در آموزشهای تخصصی ساحلی برای این مرکز ایجاد نموده است.

مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی (بندرعباس و انزلی)

این مرکز مجری دوره های دانشگاهی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سیستمهای آموزش ترمی و پودمانی می باشد از جمله رشته هایی که در این مرکز ارائه می گردد، عبارتند از

مدیریت خدمات بندری

فناوری بنادر و لنگرگاهها(گرایش تجهیزات و ماشین آلات

آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش اطفای حریق

حسابداری صنعتی

ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

خدمات گمرکی

این مرکز علاوه بر دوره های بلندمدت فوق الذکر توانایی برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد، حین خدمت، سمینارها، کنفرانسها و همایش ها را نیز داشته و همچنین می تواند این قبیل دوره ها را در هر محل دیگری برگزار کند دوره های آموزش فنی- حرفه ای


دفتر مرکزی
خیابان وزراء، خیابان نوزدهم ، پلاک 20، طبقه 3، واحد 6 آدرس
+9821 -88702648-49 تلفن
+9821 88553058 فکس

شعبه بندرعباس
انتهای نایبند شمالی چهارراه خانه نان، کوچه آل احمد 16، مرکز عملی کاربردی تایدواتر خاورمیانه آدرس
+9876 33353482 تلفن

شعبه انزلی
غازیان، خیابان اطبا، بلوک 32، مرکز علمی کاربردی تایدواتر خاورمیانه آدرس
+9813 44438001 تلفن