پرسش و پاسخ
کاربر گرامی در این بخش می توانید سئوالات مربوط به فعالیت شرکت را مطرح نمایید
سئوال
   
 جستجو 
 سلام خانم عبدالملکی در حوزه روابط عمومی بسیار خوب هستند
بله ایشون بسیار خوب هستند

   
 1
3

   
1