بخش تصاویر
بنادر

تاریخ ارسال :1392/12/03
نام آلبوم :بندر شهيد رجايي
تعداد عکس :6

سالويج

تاریخ ارسال :1389/02/12
نام آلبوم :تحویل بزرگ ترین شناور جرثقیل دار در کیش
تعداد عکس :12

تاریخ ارسال :1390/02/04
نام آلبوم :کشتی موئیرا
تعداد عکس :16

همايشها و گردهمايي ها

تاریخ ارسال :1389/02/29
نام آلبوم :هجدهمين همايش ارگانهاي دريايي
تعداد عکس :16

تاریخ ارسال :1393/09/19
نام آلبوم :شانزدهمین همایش صنایع دریایی
تعداد عکس :12

نواحی

نمایشگاه ها

تاریخ ارسال :1389/09/20
نام آلبوم :اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته-آذر89
تعداد عکس :54

تاریخ ارسال :1391/12/02
نام آلبوم :چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی
تعداد عکس :10

تاریخ ارسال :1398/10/01
نام آلبوم :دیدار وزیر راه و شهرسازی از غرفه تایدواتر در نمایشگاه حمل و نقل
تعداد عکس :6

قراردادها

ورزشی

تاریخ ارسال :1391/12/01
نام آلبوم :جام شهدای تایدواتر
تعداد عکس :29

تاریخ ارسال :1391/12/02
نام آلبوم :پنجمین دوره مسابقات ساحلی ارگان های دریایی
تعداد عکس :27

تجهیزات

تاریخ ارسال :1391/12/01
نام آلبوم :بارج سوخت رسان 15 هزار تن
تعداد عکس :15

تاریخ ارسال :1391/12/01
نام آلبوم :بارج جرثقیل دار 1000 تن تایدواتر
تعداد عکس :17

تاریخ ارسال :1391/12/01
نام آلبوم :یدک کش دریا بندر 5
تعداد عکس :3

تاریخ ارسال :1391/12/01
نام آلبوم :شناورهای خدمات رسان نگین تاید
تعداد عکس :10

مجامع

تاریخ ارسال :1393/04/18
نام آلبوم :مجمع سالانه عادی سال 93
تعداد عکس :10

مسئولیت اجتماعی

تاریخ ارسال :1392/12/04
نام آلبوم :اهداء خون
تعداد عکس :3

لایروبی