: اطلاعات تماس نواحی

دفتر مرکزی
فاکس تلفن آدرس پستی نام شرکت
+9821 88871834 +9821 88871558 تهران ، خیابان وزرا، خیابان سی و سوم ،پلاک 25، ساختمان دریا ،طبقه ششم خط دریابندر
+9821 88871892 +9821 43494000 تهران ، خیابان وزرا، خیابان سی و سوم ،پلاک 25، ساختمان دریا ،طبقه سوم رهیاب رایانه گستر
+9821 88850870 +9821 88871897 تهران ، خیابان وزرا، خیابان سی و سوم ،پلاک 25، ساختمان دریا ،طبقه چهارم بیکران قشم
+9821 88850870 +9821 88871897 تهران ، خیابان وزرا، خیابان سی و سوم ،پلاک 25، ساختمان دریا ،طبقه چهارم تندر ایرانیان
+9821 88702648 +9821 88553058 تهران ، خیابان وزرا، کوچه نوزدهم ،پلاک 20، طبقه سوم ، واحد 6 افتخار سهام
+9821 88065913 +9821 88065915-8 تهران ، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان گرمسار غربی، پلاک 80، طبقه سوم آموزش ساحل و فراساحل
+9876 84415133 +9876 8884415133 هرمزگان، اسکله شهید رجایی ؛ پایانه اختصاصی 3 دفتر شرکت حد دریا
+9877 37262298 +9877 37262299 عسلویه ، بلوار وحدت ، کوچه یاس ، ساختمان ساحل گستر یارس ساحل گستر پارس
+9821 88738755 +9821 88738755 تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان بیهقی ،کوچه 16 شرقی ،پلاک 32 ،طبقه دوم خلیج فارس خط کیش