ثبت اطلاعات سهامدران

 کاربر گرامی در صورت تمایل می توانید فرم زیر را دانلود نموده و پس از پر کردن  ارسال نمایید  دریافت فرم سهام

نام
نام خانوادگی
نام پدر
محل صدور
کد ملی
شماره شناسنامه
کد سهامداری
کد پستی
تلفن (کد )
موبایل
آدرس
نام بانک
کد شعبه
شماره حساب