: خدمات پشتیبانی و فنی و مهندسی‌

واحد فني و مهندسی شرکت تايدواتر با تجهيز کارگروه های تخصصی کارآمد و باتجربه در بنادر شمال ، جنوب و همچنين بنادر خشک وظيفه نگهداري ، تعمير و آماده به کاري تجهيزات بندري و نيز شناورها را به عهده دارد. راهبری، تعمير و نگهداري‌ يدك‌كش‌هاي ‌دريايي‌ و تجهيزات ‌استراتژيك‌ و غيراستراتژيك‌ بندري نظير گنتري کرين ، ترانس تينر، ريچ استاکر ، تاپ ليفت ، پاور پک و غیره از جمله فعالیت های این بخش به حساب می آید.

فعاليتهاي عمده اين واحد به شرح زیر است :

- تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری

- مدیریت و راهبری شناورها

- مونتاژ ودمونتاژ ‌تجهيزات ‌بندري

- نصب‌و راه اندازي تجهيزات ‌بندري‌

- مديريت تعميرگاه دريايي

با در نظرگرفتن گستره تجهیزات ملکی و استیجاری در اختیار تایدواتر در راستای اجرای روش های بهینه تعمیر و نگهداری، مراقبت و کنترل نتایج و مستندات و همچنین ارتباط با کارگاه های تعمیراتی و مکانیزه ماشین آلات، این شرکت به پیاده سازی و استقرار سیستم هماهنگ سازی فعالیت های فنی و مهندسی و ثبت بازخوردهای حاصل از انجام این فعالیت ها اقدام کرده است.