: خدمات فناوری اطلاعات

واحد فناوري اطلاعات شرکت تايدواتر با به کارگيري کارشناسان و متخصصان مجرب وکارآزموده و همچنين همکاري با شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي موفق به ارائه سطح مطلوبي از خدمات ICT درپشتيباني از فعاليتهاي اصلي شرکت شده است . درسال 1381 اين واحد موفق گرديد براي اولين بار درايران نرم افزار جامع ترمينال کانتينري موسوم به TCTSرا براي هدايت و مديريت عمليات ترمينال هاي کانتينري طراحي و پياده سازي کند. شرکت تايدواتر درسال 1377 به تاسيس شرکت رهياب رایانه گستر به عنوان يکي از شرکتهاي اقماري خود اقدام کرد که این شرکت به صورت تخصصي درزمينه IT فعاليت مي کند. زمينه اصلي فعاليتهاي اين شرکت عبارت است از:

- طراحي واجراي شبکه هاي کامپيوتري (WAN،LAN)

- ارائه خدمات مخابراتي واينترنتي تبادل داده هاي الکترونيکي وتجارت الکترونيک

- طراحي وتوليد سيستمهاي نرم افزاري وهمچنين نرم افزارهاي خاص سفارش مشتری

- ارائه خدمات فني و نگهداري تجهيزات رایانه ای گروه

- ارائه خدمات و پشتيباني سامانه نرم افزاري جنرال كارگو در 11 بندر (GCOMS)

- طراحی و راه اندازی نرم افزار جامع ترمینال کانتینری Consol در15 پایانه بندری

- ارائه خدمات پيام كوتاه(SMS) با کد 1000

- ارائه خدمات و پشتيباني سامانه نرم افزاري ترمينال (TCTS) دربنادر شهید رجایی و عسلویه