: خدمات بازار سرمایه

تایدواتر خاورمیانه به منظور حمایت از سهام خود و همچنین به منظور بهره بردن از شرایط مناسب سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران به تاسیس شرکت افتخار سهام اقدام کرد. این شرکت علاوه بر حمایت از سهام تایدواتر، به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و کسب سود مناسب و در نتیجه ارتقاء سودآوری گروه شرکت های تایدواتر خاورمیانه می پردازد. تایدواتر همواره در سال های اخیر حضوری فعال در بازار سرمایه کشور داشته و با سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و همچنین خرید و فروش اوراق بهادار و ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری، اهتمام ویژه ای را به فعالیت در حوزه سرمایه گذاری معطوف کرده است.