: خدمات بانکرینگ

تایدواتر خاورمیانه با در اختیار داشتن بارج های سوخت رسان به ارائه سوخت دریایی (بانکرینگ) به کشتی ها در آب های شمال و جنوب کشور می پردازد و در عین حال تامین اقلام مورد نیاز کشتی ها از جمله آب شیرین، مواد غذایی، دریافت و پردازش مواد زائد ، دفع بهداشتی زباله های کشتی را بر عهده دارد. از دیگر خدمات ارائه شده در این بخش می توان به سوآپ و ترانزیت سوخت و صادرات فرآورده های نفتی اشاره کرد.