:خدمات لجستیکی

ارائه خدمات حمل و نقل چند وجهی (ریلی- جاده ای)، خدمت رسانی به خطوط و شرکت های کشتیرانی، شرکت های حمل و نقل و فورواردرهای خارجی و صاحبان کالا از جمله فعالیت های تایدواتر در حوزه خدمات لجستیکی به شمار می رود. با افزایش توجه فعالان صنعت به مفهوم بنادر نسل سوم، این شرکت تمرکز خود را بر روی خدمات لجستیکی در سال‌های اخیر افزایش داده است.