: خارج سازی شناورهای مغروق

خارج سازی شناورهای مغروق یکی از حوزه های فعالیت تایدواتر به حساب می آید که در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. تایدواتر به عنوان اولین شرکت ایرانی شناخته می شود که به تامین و استفاده از تجهیزات مدرن از جمله کرین بارج هزار تنی در راستای اجرای پروژه های سالویج دریایی اقدام کرده است. همچنین این شرکت همکاری با شرکت های خارجی مطرح در حوزه سالویج را نیز در کارنامه دارد. با توجه به پتاسیل درآمدزایی سالویج دریایی، مجموعه تایدواتر توجه ویژه ای را بر این بخش معطوف کرده است. انجام پروژه های سالویج در مسیرهای آبی بندرعبارس، خرمشهر و خورموسی از جمله پروژه های موفق تایدواتر در این زمینه به حساب می آید. پروژه خارج سازی 7 فروند کشتی مغروقه از آبراه خورموسی از لحاظ سرعت عمل در خارج سازی ، دارای رکوردی بی سابقه در ایران است.