: خدمات دریایی ‌

خدمات دریایی قدیمی ترین حوزه فعالیت تایدواتر به حساب می آید و سابقه ارائه این خدمات به صاحبان کالا و کشتی ها در بنادر کشور به نیم قرن می رسد. در این حوزه خدماتی همچون یدک کشی و راهنمایی کشتی ها، نگهداری شناورها، نمایندگی خطوط کشتیرانی، آتش نشانی دریایی و عملیات جست و جو و نجات از سوی مجموعه به مشتریان ارائه می شود.