:ترمینال های اختصاصی

راه اندازی ترمینال های اختصاصی یکی از فعالیت های تایدواتر در دهه های اخیر به حساب می آید. از جمله اهداف این بخش از فعالیت تایدواتر می توان به ارائه خدمات برای دپوی کانتینرهای پر و خالی، یخچالی، و محصولاتی همچون پنبه و کالاهای خطرناک اشاره کرد. در عین حال انجام فعالیت هایی همچون استریپ، استافینگ و نگهداری کالاها در انبارهای سرپوشیده و روباز با استفاده از تجهیزاتی همچون ترانس تینر، ریچ استاکر و لیفتراک های اختصاصی از دیگر فعالیت های این بخش به حساب می آید